<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Edukacyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.
Forum składało się z dwóch części: wystąpień zaproszonych gości, ekspertów w dziedzinie psychologii i pedagogiki, natomiast w dalszej części odbyły się warsztaty. Spotkanie pozwoliło uczestnikom na rozwój konkretnych zasobów i umiejętności potrzebnych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupełnieniem Kujawsko-Pomorskiego Forum Edukacyjnego było promowanie przez bibliotekę literatury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obcojęzycznych, w tym Medioteki Języka Niemieckiego oraz oferty dla nauczycieli.