Inno­wacje w edukacji

Inno­wacje w edukacji

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze wydaw­nictw zwar­tych za lata 2004 – 2013 i arty­kułów z czaso­pism za lata 2007 – 2013 opra­co­wane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 72 KB