Ibuk dla językowców – „Ludyczność w (glotto)dydaktyce“

Ibuk dla językowców – „Ludyczność w (glotto)dydaktyce“

Pola gry planszowej na okładce książki "Ludyczność w (glotto)dydaktyce". © Wydaw. Publikacja dotyczy różnych perspektyw postrzegania ludyczności. Znajdują się w niej teksty zarówno o aspektach teoretycznych pojęć gra, zabawa, ludyczność, jak i na temat konkretnych technik wykorzystywanych podczas zajęć z uczniami na odmiennych poziomach zaawansowania oraz w różnym wieku.

Autorzy prezentują szerokie spektrum nie tylko zastosowania strategii ludycznych oraz istniejących w jej obrębie technik, lecz także analizy semantycznej czy społecznej głównych zagadnień, które zostały poruszone w książce. „Ludyczność…“ jest cenną pozycją budującą dyskurs glottodydaktyczny zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Otwiera nowe przestrzenie poszukiwań badawczych – związanych z analizą procesów nabywania języka oraz praktycznych – wiążących się z odkrywaniem efektywnych i atrakcyjnych metod nauczania języków obcych. Mimo iż nie wyczerpuje wszystkich zagadnień z zakresu nauczania ludycznego, stanowi swoiste kompendium dydaktyczne z perspektywy tej metodologii.

Autorzy zachęcają nauczycieli do kreatywności i odwagi w przełamywaniu schematów, pokazują, że uczenie przy zastosowaniu metod ludycznych świetnie się sprawdza w nauczaniu języków obcych we wszystkich grupach wiekowych oraz podpowiadają sposoby wykorzystania różnych technik ludycznych na zajęciach.

Z recenzji prof. dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej

Polecamy pełny tekst książki na platformie ibuk​.pl.

Spis treści

WSTĘP 9
Agnieszka Banach i Paulina Kaźmierczak, Ludyczność w (glotto)dydaktyce – stan badań i rozwój metody 11

ZAGADNIENIA OGÓLNELUDYCZNOŚĆPERSPEKTYWIE GLOTTODYDAKTYCZNEJ 21
Grzegorz Rudziński, Homo loquens a homo ludens. Glottodydaktyczne refleksje nad koncepcją kultury Johana Huizingi 23
Agnieszka Banach, Ucząc bawić, bawiąc uczyć – o wykorzystaniu gier i zabaw na lekcjach języka polskiego jako obcego 33
Paulina Zwolińska, Gry językowe dla cudzoziemców vs gry językowe dla rodzimych użytkowników języka – analiza jakościowa wybranych zbiorów 49

LUDYCZNOŚĆKSZTAŁCENIU DZIECIMŁODZIEŻY 63
Michalina Pokorska, Wykorzystanie technik ludycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci w wieku szkolnym (refleksje po kursie letnim w Mołdawii) 65
Klaudia Gajewska, Gry jako źródło mowy spontanicznej w kontekście ćwiczenia wymowy przez polskich średnio zaawansowanych uczniów języka angielskiego jako obcego 77
Jakub Sroka, Wujek Google ma dziś próbę chóru – o ludycznych technikach wprowadzania i utrwalania słownictwa na lekcjach języka obcego 93
Dorota Hrycak-Krzyżanowska, Wykorzystanie storytellingu i digital storytellingu w nauczaniu języka polskiego jako obcego dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii103

LUDYCZNOŚĆNAUCZANIE AKADEMICKIE 117
Paulina Kaźmierczak, Elementy ludyczne w kształceniu lektorów języka polskiego jako obcego 119
Justyna Groblińska i Katarzyna Kowalik, Konkurs „recensiamo italiamo” – o współzawodnictwie zachęcającym do nauki języka i poszukiwań literaturoznawczych 129
Zuzanna Świątek, Elementy ludyczne w nauczaniu związków frazeologicznych – analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród studentów romanistyki 143

LUDYCZNE TECHNIKI NAUCZANIA 155
Agnieszka Karolczuk, Potencjał gry językowej czasowników polskich (głównie w twórczości Jeremiego Przybory) 157
Michalina Biernacka, Ludyczność w nauczaniu wymowy języka polskiego jako obcego/drugiego 167
Natalia Kuźma, Wykorzystanie mnemotechnik w wybranych grach i zabawach w dydaktyce języka polskiego i glottodydaktyce polonistycznej 177
Katarzyna Žák-Caplot, Zabaw się w muzeum, czyli jak nie ucząc, uczyć? wykorzystanie technik ludycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego na wystawie muzealnej (teatralizacja, storytelling, grywalizacja) 189
Monika Nowicka, (Tele)turniej sposobem na udaną lekcję języka polskiego dla obcokrajowców 199
Magdalena Błażejewska, Sposoby wykorzystania piosenki w nauczaniu języka polskiego jako obcego/drugiego 211