Konkurs na gazetkę szkolną

Konkurs na gazetkę szkolną

Zapraszamy uczniów z klas VI – VIII szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego do wzięcia udziału w konkursie na gazetkę szkolną. Praca konkursowa powinna zawierać elementy tzw. „jednodniówki”, nawiązującej do złamania szyfru Enigmy przez Mariana Rejewskiego. Dopuszczalne formy pracy to wydruk w formacie A4 lub plik PDF.

Wyniki działań twórczych muszą być nadesłane lub dostarczone osobiście do 20.01.2023 r. 

Warunki uczestnictwa, zasady oceniania oraz inne szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie.

[Nie znaleziono pliku]

Zapraszamy uczniów do udziału. Nagrody czekają.

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych uczestnika

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu i ich rodziców