Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków do 700 milionów Europejczyków z 46 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

(Źródło: European Centre for Modern Languages of the Council of Europe)

Z tej okazji bibliotekaproponuje książki dotyczące dwu- lub wielojęzyczności, z których dowiemy się m.in.:

  • Jak powszechne jest wychowanie dwujęzyczne?
  • Jakie są korzyści z dwujęzycznego wychowania?
  • Jakie są formy dwujęzyczności?
  • Jakie są fundamenty rodziny dwujęzycznej?
  • Jakie są szanse, że dziecko będzie dwujęzyczne?
  • Jakie są czynniki mające wpływ na dwujęzyczność dziecka?

I wiele, wiele innych ciekawych odpowiedzi na pytania dotyczące dwu‑, wielojęzyczności.
Zapraszamy zainteresowanych do lektury !

Dzieci wielojęzyczne : niezwykła historia zwykłej rodziny / Martyna Górniak-Pełech. – [Warszawa] : Butterfly House, copyright 2021. Sygnatura 171876

Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / Barbara Zurer Pearson ; tł. i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. – Poznań : Media Rodzina, cop. 2013. Sygnatura 157362

Pary dwujęzyczne w Polsce / Agnieszka Stępkowska. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. Sygnatura 166635

Wielojęzyczność jako wyzwanie społeczne, kulturowe i edukacyjne / pod redakcją Anny Żurek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2023. Sygnatura 174373

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość : szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia / red. nauk. Kamila Kuros-Kowalska, Iwona Loewe. – Gliwice ; Żernica : Fonem​.eu Joanna Gruba, 2014. Sygnatura 160110

Języczni : co język robi naszej głowie / Jagoda Ratajczak ; z ilustracjami Oli Niepsuj. – Kraków : Karakter, 2020. Sygnatura 169019

Psychologiczne aspekty dwujęzyczności / Ida Kurcz, Anna Ciechanowicz, Jan Okuniewski, Jacek Suchecki, Elżbieta Urscheler, Zofia Wodniecka-Chlipalska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 – 7. Sygnatury 28451, 28695 – 6

Opracowanie i wybór: Alina Melnicka‑Zygmunt, Katarzyna Krukowska-Cyranowicz – Wydział Udostępniania Zbiorów