Doktor Leon Szuman – Gigant Medycyny Kujaw i Pomorza

Doktor Leon Szuman – Gigant Medycyny Kujaw i Pomorza

Kolejnym bohaterem cyklu edukacyjnego Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza, poświęconego zasłużonym pracownikom służby zdrowia, związanym z naszym województwem jest dr Leon Szuman. Pochodził z Wielkopolski, ale po studiach medycznych we Wrocławiu, w roku 1879 na stałe osiadł w Toruniu, gdzie otworzył prywatną klinikę. Dzięki swej wiedzy i lekarskim umiejętnościom zyskał sławę wybitnego specjalisty w zakresie chirurgii jamy brzusznej. Obok praktyki lekarskiej i związanej z nią pracy naukowej, dr Szuman był jedną z najważniejszych postaci polskiego środowiska w pozostającym pod zaborami Toruniu. Dom rodzinny doktorostwa Szumanów był ważnym ośrodkiem polskiego życia kulturalnego, a dr Szuman zaangażowany był m.in. w działalność Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Zmarł w listopadzie 1920 roku, w kilka miesięcy po powrocie Torunia do macierzy, o co z wielkim oddaniem zabiegał.

Materiały edukacyjne, przybliżające postać Leona Szumana:


Prelekcja na temat życia i działalności doktora Leona Szumana – Halina Zubrycka
(nauczycielka historii, doradca metodyczny)

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu przygotowała pakiet edukacyjny, dotyczący Leona Szumana. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.