Doktor Józef Bednarz – psychiatra, ekspert sądowy, reformator, społecznik

Doktor Józef Bednarz – psychiatra, ekspert sądowy, reformator, społecznik

W cyklu „Giganci Medycyny Kujaw i Pomorza“ prezentujemy postać dr. Józefa Bednarza – lekarza psychiatry, w latach 1932 – 1939 dyrektora ówczesnego Zakładu Psychiatrycznego w Świeciu, zamordowanego wraz ze swoimi pacjentami przez niemieckich okupantów jesienią 1939 roku. Zapraszamy do obejrzenia poświęconych mu filmów:

  • Prelekcja nt. życia i działalności Józefa Bednarza – Mateusz Kubicki (historyk, pracownik IPN w Gdańsku, autor książki o Józefie Bednarzu „Kapitan ostatni opuszcza swój statek…”)

  • Dziedzictwo dr. Józefa Bednarza – Dariusz Rutkowski (dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. Józefa Bednarza w Świeciu)

Biblioteka Pedagogiczna Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku przygotowała pakiet edukacyjny, dotyczący biografii i dokonań Bednarza. Zachęcamy do zapoznania się z tymi materiałami.

Fot. Kamień upamiętniający Józefa Władysława Bednarza w Parku Pamięci w Toruniu, aut. Mateuszgdynia CC BY-SA 4.0