Darmowy ibuk miesiąca

Darmowy ibuk miesiąca

Okładka książki "Ciało widowiskowe".© PWNAutor „Ciała widowiskowego“ analizuje antyczne, renesansowe oraz klasycystyczne działania widowiskowe oraz bada zależność między tymi działaniami a rozwojem nauk o człowieku. Prezentuje stosunek do ciała i jego funkcji w zachodniej myśli filozoficznej, a także w naukach medycznych i innych. Pokazuje, jak kształtowała się koncepcja „ciała widowiskowego“, na którą miały wpływ determinanty kulturowe i religijne danych epok, poglądy wybitnych twórców teatralnych oraz liczne przemiany społeczne i polityczne. Wreszcie dla podkreślenia cech charakterystycznych zachodniego sposobu myślenia zestawia teorie europejskie z azjatyckimi.

Jean-Marie Pradier – francuski psycholog i teatrolog, jeden z najwybitniejszych współczesnych teoretyków sztuk widowiskowych, prekursor podejścia multidyscyplinarnego w badaniach nad teatrem. W latach 90. XX w. powołał do życia etnoscenologię. Wykładał na uczelniach całego świata, m.in. w Tuluzie, Istambule, Nowym Jorku, Perugii, Salwadorze w Brazylii i Paryżu.

Naszym czytelnikom oferujemy pełny tekst książki do 30.11.2023 r. (dostęp po zalogowaniu się na platformie IBUK Libra). W bibliotece nie jest wymagane logowanie, a poza wewnętrzną siecią wystarczy użyć PIN‑u otrzymanego w wypożyczalni.

Spis treści (linki otwierają się w nowym oknie/karcie i przenoszą do serwisu IBUK Libra).

Punkt wyjścia: Hipotezy i twierdzenia 8
Jezuici na dworze Ming 8
Scena, antropologiczny model ciała 15
Teza i hipotezy 18
Theatrum scientiae 26
Scientia theatri30
Zachód, Wschód i dualizm: kuszące złudzenia 33
Rozdział 1. Miód Asklepiosa 40
Tragiczny lazaret 40
Muzyka, taniec i poezja 50
Piękno i dobro 56
Obłęd i delirium 66
Płeć żeńska 72
Życie i to, co żyje 76
Bogowie, zwierzę, człowiek 80
Duch hipokratejski (ok. 460 – 370 p.n.e.) 85
Poeta, aktor i lekarz 97
Płyny namiętności 108
Katharsis i efekt nauki 119
Wzruszać się, jeść i krzyczeć 123
Odrzucić albo opanować 126
Archipelag emocji 137
Theatron, mózg i emocja 139
Ćwiczenie dla zmysłów 144
Rozdział 2. Gwiazdy, anatomia i perspektywa 148
Gwiazdy, anatomia i perspektywa 148
Perspektywa liniowa 150
Naciąć, obedrzeć ze skóry, badać i patrzeć 169
Nagość: ze stołu sekcyjnego na scenę 184
Anatomia aktora 192
Anatomiczne upojenie 202
Człowiek bez gwiazd 208
Niebo i teatr dżumy 216
Gwiazdy ludzkich namiętności 222
Rozdział 3. Materia namiętności 229
Dżuma, śmierć, papież 229
Exercitatio anatomica 236
Natura natury 245
Cztery humory i scena 249
Pot Erosa 267
Skalpel Moliera 274
Spojrzenie Racine’a 281
Wzrok Hipolita 286
Rozdział 4. Stół sekcyjny, ciało i emocja 294
Paradoks: aporia cywilizacyjna 294
Historia mimowolnego oszustwa 298
Między dworem a przeponą 306
Pasja ciała 310
Maszyna, nagość i energia 318
Żyć znaczy czuć 327
W głównej roli – włókno 332
Marionetka i dryl 338
Twarz i krzyk 342
Gorączka jak prawda 349
Prawda tkanek 359
Anatomiczny patos 364
Obserwować, udawać, wydawać się 372
Rozkosze rui i prostota agonii 383
Zwierzęcy magnetyzm 390
Głuchy, opat i gest 401
Wschód, zamiast zakończenia 408
Jezuita i tancerka 408
Anatom, tatuażysta i lekarz sądowy 417
Ciało, przedłużenie myśli 424
Bibliografia 430
Indeks nazwisk 456
Spis treści 473