Darmowy Ibuk miesiąca

Darmowy Ibuk miesiąca

Uśmiechnięty chłopiec na okładce ksiązżki pt. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka".© PWNJak rozwijać umiejętności społeczne dzieci w przyjemny i skuteczny sposób? Przez zabawę! Przedstawiamy książkę, która krok po kroku wyjaśnia, jak nauczyć dzieci w wieku 5 – 12 lat:

  • zawierania przyjaźni,
  • czekania na swoją kolej,
  • proszenia o pomoc i oferowania pomocy,
  • używania odpowiednich słów,
  • kontrolowania swojego zachowania,
  • wyrażania emocji.

Ta książka to prawdziwa „skrzynka narzędziowa” nauczyciela, pedagoga, wychowawcy. Zawiera kompletne, rzetelne informacje na temat interwencji przez zabawę rozwijającą umiejętności społeczne dzieci – od wskazówek dotyczących tworzenia grupy po gotowe scenariusze interwencji. Dodatkowym atutem książki jest uwzględnienie specyfiki terapii zabawą skierowanej do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spis treści (linki przenoszą do platformy IBUK libra)

Podziękowania 9
Wprowadzenie 10
I. Podstawy 13
Rozdział 1. Empiryczne dowody na skuteczność zabawy grupowej jako interwencji psychologicznej dla dzieci 16
Rozdział 2. Zabawa grupowa w interwencjach dla dzieci o specjalnych potrzebach 24
Rozdział 3. Tworzenie grup do realizacji interwencji opartych na zabawie grupowej 34
Rozdział 4. Strategie formułowania poleceń oraz kształtowania zachowań dzieci 43
Rozdział 5. Rola opiekunów dziecka w procesie generalizacji umiejętności nabytych podczas interwencji grupowych 52
II. Sekwencje umiejętności niezbędnych w zabawie grupowej 64
1. Komunikowanie się 67
2. Przyjazna rozmowa 68
3. Przedstawianie się 68
4. Przedstawianie innych 69
5. Włączanie się do rozmowy 69
6. Dołączanie do zabawy grupowej 70
7. Opowiadanie o sobie 70
8. Dzielenie się czymś z innymi 71
9. Dowiadywanie się czegoś o innych 71
10. Aktywne słuchanie 72
11. Mówienie komplementów 72
12. Przyjmowanie komplementów 72
13. Okazywanie szacunku innym 73
14. Szacunek dla osobistej przestrzeni innych 74
15. Nieprzeszkadzanie innym 74
16. Samokontrola 75
17. Rozpoznawanie uczuć i emocji 75
18. Wyrażanie uczuć i emocji 76
19. Rozumienie wskazówek płynących z otoczenia społecznego 76
20. Wykazywanie zainteresowania uczuciami innych 77
21. Radzenie sobie ze stresem 77
22. Radzenie sobie z lękiem 78
23. Radzenie sobie ze złością 78
24. Radzenie sobie ze złością drugiej osoby 79
25. Radzenie sobie z odrzuceniem 80
26. Radzenie sobie z wykluczeniem 80
27. Radzenie sobie z nudą 81
28. Wyznaczanie celów i osiąganie ich 81
29. Rozwiązywanie codziennych problemów 82
30. Grupowe rozwiązywanie problemów 83
31. Stosowanie się do poleceń 83
32. Koncentrowanie uwagi 84
33. Wytrwałość w realizacji zadania 84
34. Samodzielna praca 85
35. Współpraca 85
36. Czekanie na swoją kolejność 86
37. Umiejętność współzawodnictwa 87
38. Cierpliwość 87
39. Asertywność 87
40. Mówienie NIE 88
41. Akceptowanie czyjegoś NIE 88
42. Proszenie o pomoc 89
43. Pomaganie innym 89
III. Interwencje wykorzystujące zabawę grupową 92
ZWIERANIEPODTRZYMYWANIE ZNAJOMOŚCI 92
1. Poznaj-piłka 95
2. Papuga 97
3. Samoloty z imionami 99
4. Samoloty z rozmowami (kontynuacja gry Samoloty z imionami) 101
5. Głuchy telefon na mój temat 103
6. Obrazkowy słowniczek zainteresowań 105
7. Wspólne cechy w kapeluszu 107
8. Naklejka z komplementem 109
ROZPOZNAAWANIE EMOCJIOPOWIEDNIE ICH WYRAŻANIE 110
9. Prowadzenie wywiadu i prezentacja 111
1. Kostki uczuć 113
2. Kamienna Twarz 115
3. Rozpoznawanie wyrazu twarzy 117
4. Zapamiętaj emocje 119
5. Zawody w układanie słowniczka emocji 121
6. Berek z emocjami 123
7. Szarady z emocjami 125
STOSOWANIE SIĘ DO POLECEŃKONTROA IMPULSÓW 126
8. Kostka z uczuciami i doznaniami 127
1. Czerwone światło, zielone światło 129
2. Wyspy 131
3. Rysowanie kontroli impulsów 133
4. Nieruchome posągi 135
5. 5. Kłębuszek 137
6. Szalony taniec 139
7. Wszystko się pomieszało 141
DZIELENIE SIĘ, DOŁĄCZANIE DO GRUPYWSPÓŁPRACAGRUPIE 142
8. Wyścigi z zasłoniętymi oczami 143
1. Pajęczyna 145
2. Małpka w kocyku 147
3. Śnieżna kula 149
4. Układanka obrazkowa 151
5. Piramida 153
6. Na kogo wypadnie, na tego bęc 155
7. Dobranoc, Azorku 157
8. Mumia 159
RADZENIE SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ 160
9. Wspólne tworzenie historii 161
1. Wyrzuć to z siebie w formie sztuki 163
2. Zawody w wymyślaniu sposobów na radzenie sobie ze złością 165
3. Rzut woreczkiem z groszkami 167
4. Zły gorący ziemniak 169
5. Dalej, wiewiórko! 171
6. Ciepło – zimno 173
7. Oddawanie książki 175
RADZENIE SOBIELĘKIEMSTRESEM 176
8. Złość do kosza 177
1. Relaksujący kot 179
2. Zmieniające się pory roku 181
3. Jestem balonikiem 183
4. Chrrr… 185
5. Wyobraź sobie, że jesteś tutaj 187
6. Rysowanie muzyki 189
7. Kołysząca się łódź 191
OKREŚLANIE PRZESTRZENI OSOBISTEj 192
8. Kolorowanki z numerami 193
1. Wkraczanie w przestrzeń osobistą 195
2. Wirowanie w przestrzeni 197
3. Muzyczne kształty 199
4. Bańki przestrzeni osobistej 201
5. Krąg przestrzeni osobistej 203
6. Koła hula-hoop 205
7. Mamo/tato, czy mogę? 207
8. Skaczące piłki 209
SKUTECZNE PLANOWANIEZARZĄDZANIE CZASEM 210
9. Zgadywanie granic przestrzeni osobistej 211
1. Ile to zabiera czasu? 213
2. Wyścigi w ubieraniu się 215
3. Zwyczaje poranne 217
4. Mój dzień 219
5. Podchody 221
6. Zaplanujmy podróż! 223
7. Zaprogramuj robota 225
8. Restauracja 227
IV. Wnioski uwagi końcowe i kierunki na przyszłość 232
Załącznik a: Przykład sesji interwencji opartej na zabawie grupowej 234
Załącznik b: Rekomendowane strony internetowe na temat terapii zabawą 239
Bibliografia 240
Indeks rzeczowy252
O autorce 256