Czarodziej słów – spotkanie z ulubionym polskim poetą

Czarodziej słów – spotkanie z ulubionym polskim poetą

Wielki czarodziej, alchemik żywego słowa, mag, niestrudzony dyrygent wielkiej orkiestry słów, wielki księżycowy ptak – ptak kolorowy, drapieżny i szlachetny.

(ze wspomnień bliskich o Julianie Tuwimie)

Logotypy PBW w Bydgoszczy i Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

Laureaci powiatowego konkursu recytatorskiego dla uczniów klas 4 – 8

17 listopada uczniowie klas 4 – 8 z Bydgoszczy i okolic wzięli udział w konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego. Patronat nad projektem objęła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Dowolny wiersz polskiego poety prezentowało prawie trzydziestu uczestników tego przedsięwzięcia. Szczególną sympatią wśród recytatorów cieszyły się utwory naszej noblistki – Wisławy Szymborskiej oraz Jana Brzechwy, Juliana Tuwima i Ludwika Jerzego Kerna.

Jury w składzie: dyrektor PBW Ewa Pronobis-Sosnowska, wicedyrektor SP Marlena Mioduszewska, Ewa Bedełek – kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW oraz Jolanta Nadolna i Anna Pol – nauczycielki języka polskiego, wyłoniło laureatów i zgodnie podkreśliło, że poziom konkursu był bardzo wysoki. Występujący dostarczyli słuchaczom mnóstwo wrażeń i emocji, udowodnili także, że poezja wzrusza, bawi oraz skłania do refleksji.

Z radością informujemy, że laureatami zostali:

klasy 4 – 6

  • I miejsce: Mikołaj Kowalczyk (SP nr 31)
  • II miejsce ex aequo: Marta Romantowska i Maksymilian Dziedziński (SP nr 31)
  • III miejsce: Alicja Roliard (SP nr 48)

wyróżnienia: Milena Kujawka (SP w Białych Błotach), Pola Żywicka (SP nr 48), Grażyna Dudkiewicz (SP w Brzozie) 

klasy 7 – 8

  • I miejsce ex aequo: Anna Serafin (SP w Brzozie) i Bartosz Misiak (SP w Brzozie)
  • II miejsce ex aequo: Zuzanna Szczepańska (SP nr 31) i Ignacy Barszczewski (SP nr 56)
  • III miejsce ex aequo: Nadia Biegańska (SP nr 31) i Maja Geppert (SP nr 31)

wyróżnienia: Julia Kisicka (SP nr 32), Krzysztof Gorączko (SP nr 32), Jan Czyżycki (SP nr 56).

Nagroda specjalna

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska przyznała nagrodę Łukaszowi Wojtaszkowi (SP nr 31).

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za tak liczny udział i podzielenie się swoją wrażliwością. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!