Konkurs „Józef Piłsudski – droga do niepodległej“

Konkurs „Józef Piłsudski – droga do niepodległej“

Znamy już laureatów wojewódzkiego konkursu internetowego pt. „Józef Piłsudski – droga do niepodległej”, zorganizowanego przez bibliotekę wraz bydgoską delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej.

Konkursowi przyświecały następujące cele:

  • popularyzacja wśród młodzieży życia i dokonań Józefa Piłsudskiego,
  • rozwijanie zainteresowań historią,
  • podkreślenie roli Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 r.,
  • upamiętnienie 154. rocznicy urodzin Józefa Piłsudzkiego,
  • kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym ze źródeł internetowych.

Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII ze szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego i trwał od 05.12.2021 r. od godz. 17.00 do 23.12.2021 r. do godz. 21.00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było udzielenie odpowiedzi na 20 pytań zamieszczonych w formularzu konkursowym.

W konkursie zarejestrowano 72 uczestników z 26 szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Po ocenie przesłanych odpowiedzi i zliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymali maksymalną liczbę 20 punktów, a o kolejności zdecydował czas wysłania formularza.

Na posiedzeniu w dniu 11.01.2022 r. komisja konkursowa w składzie:

 1. Mirosław Sprenger – Instytut Pamięci Narodowej Delegatura IPN w Bydgoszczy,
 2. Małgorzata Zapędowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 3. Ryszard Karczewski – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 4. Joanna Grabowska-Janowiak – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce:

Wiktoria Kaszubska, (05.12.2021 17:13:32) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem, klasa VIII

II miejsce:

Michalina Dekańska, (05.12.2021 17:21:14) Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Tańskiego w Bydgoszczy, klasa VIII B

III miejsce:

Lidia Banaś, (05.12.2021 17:22:50 ) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie

Wyróżnienie Dyrektora Biblioteki:

Magdalena Małkiewicz, (05.12.2021 17:23:54 ) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem kl. VIII

Wyróżnienia:

  1. Paulina Nowicka, (05.12.2021 19:39:48 ) Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej im. M. Konopnickiej, klasa VIII B
  2. Borys Osowski, (05.12.2021 20:05:12 ) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, kl. VIII A
  3. Mateusz Kruszka, (06.12.2021 17:20:16 ) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Wojciecha, Inowrocław, klasa VII A
  4. Roksana Woźniak, ( 06.12.2021 17:27:39 ) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim, VIII A
  5. Natalia Kiełkowska, (06.12.2021 19:50:10 ) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu, klasa VIII
  6. Piotr Miklaszewski, ( 08.12.2021 20:56:05 ) Szkoła Podstawowa nr 20 w Bydgoszczy, kl. VII B
  7. Monika Ćwiklińska, (09.12.2021 10:30:11 ) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietaka w Brześciu Kujawskim kl. VIII D
  8. Michał Gibczyński, (10.12.2021 14:29:33 ) Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie kl. VIII
  9. Oliwier Dramczyk, (10.12.2021 17:16:18) Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy, klasa VIII H
  10. Arkadiusz Lipowski, (11.12.2021 15:59:07 ) Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie, kl. VIII A
  11. Zuzanna Kmiecik, (11.12.2021 16:35:29 ) Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie, Gruta, kl. VIII A
  12. Natalia Madejewska, (15.12.2021 16:38:54 ) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi kl. VIII A
  13. Kacper Rakowski, (15.12.2021 16:59:04 ) Zespół Szkół w Chrostkowie kl. VIII A
  14. Bartosz Kowalski, (15.12.2021 18:00:00 ) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu kl. VIII A
  15. Nina Socha, ( 22.12.2021 09:03:51 ) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi (Nowa Wieś koło Grudziądza) kl. VIII B
  16. Jakub Żurkowski, ( 22.12.2021 12:56:42) Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu VIII
  17. Fabian Halamus, ( 22.12.2021 12:56:51 ) Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu klasa VIII
  18. Jakub Kostecki, (22.12.2021 14:41:23 ) Szkoła Podstawowa w Gniewkówcu kl. VII

Nagrody i upominki zostaną przesłane pocztą na adres szkoły ucznia. Przypominamy, że warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie przez uczestnika podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie, którą można przesłać mailem: muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom!

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną nie odbędzie się uroczysta gala konkursowa. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.

Fot. na górze: fragment obrazu „Józef Piłsudski na Kasztance“ autorstwa Wojciecha Kossaka – domena publiczna.