Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi

Zespół nadpobudliwości z deficytem uwagi

ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych (lata 1999 – 2013), artykułów z czasopism (lata 2000 – 2014) oraz dokumentów audiowizualnych. Pobierz plik pdf 390KB