Godziny otwarcia biblioteki

Godziny otwarcia biblioteki

Szanowni Czytel­nicy!
Biblio­teka jest otwarta od ponie­działku do piątku w nastę­pu­ją­cych godzinach:

w ponie­działek: 9:00 – 15:00 z przerwą tech­niczną 12:00 – 12:30
od wtorku do piątku: 9:00 – 17:00 z przerwą tech­niczną 13:00 – 13:30
w sobotę – nieczynna

Prosimy o zaglą­danie na naszą stronę inter­ne­tową, gdyż godziny funk­cjo­no­wania Biblio­teki mogą ulec zmianie.
Przy­po­mi­namy o wymogu noszenia maseczki ochronnej i dezyn­fekcji rąk w Bibliotece.

W środę (6 stycznia – Święto Trzech Króli) – Biblio­teka nieczynna. 

Wytyczne dot. funk­cjo­no­wania Biblio­teki od 1.10.2020 r. 
Zasady funk­cjo­no­wania Biblio­teki w okresie pandemii