Godziny otwarcia biblio­teki

Godziny otwarcia biblio­teki

Od 3 wrze­śnia Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy wraca do stałych godzin pracy:
ponie­działek 9.00 – 15.00
wtorek-piątek 9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 15.00.