Znam barwy i symbole narodowe

Zobacz kalendarz
08-11-2018 10:30 – 12:00

Cele zajęć:

  • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
  • rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.