Wszystkie moje mamy

View Calendar
03-10-2018 10:30 – 12:00

Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów szkół podsta­wo­wych o Irenie Sendle­rowej, dzia­łaczce społecznej i chary­ta­tywnej, zaan­ga­żo­wanej w niesienie pomocy Żydom w czasie II wojny światowej.