Wer­nisaż „Poza wyobraźnią“

Zobacz kalen­darz
18-05-2019 18:00 – 19:00

Wer­nisaż wystawy malar­skiej Natalii i Macieja Jeliń­skich pt. „Poza wyobraźnią“.