Wakacje w muzeum

View Calendar
07-08-2018 11:45 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Warsz­taty kali­grafii, zwie­dzanie stałych wystaw Muzeum Oświaty.