VI edycja konkursu „Turbo­lan­de­skunde“ – die Schweiz

View Calendar

Etap regio­nalny konkursu dla uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych. Uczest­nicy odpo­wia­dają na pytania z zakresu wiedzy na temat wska­za­nego kraju niemiec­kiego obszaru językowego.