Udane wakacje z ciekawą książką

View Calendar

Wycieczka po wszyst­kich zaka­mar­kach biblio­teki oraz głośne czytanie nowej ksią­żeczki bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Projek­to­wanie przez dzieci okładki książki, którą planują prze­czytać w wakacje.