Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna?

Zobacz kalendarz

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Edukacyjne „Uczeń zdolny czy kukiełka edukacyjna? – o przekraczaniu sztywnych ram“. Wystąpienia ekspertów w dziedzinie psychologii i pedagogiki oraz warsztaty. Cele:
1. Rozwój zasobów i umiejętności uczestników potrzebnych w pracy z uczniami zdolnymi.
2. Ukazanie, jak można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
3. Promowanie literatury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obcojęzycznych PBW w Bydgoszczy oraz oferty dla nauczycieli.