Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
05-06-2017 09:15 – 10:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.