Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
04-12-2017 13:40 – 15:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.