Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
11-01-2017 09:00 – 10:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.