Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
20-10-2017 14:15 – 15:45

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.