Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
09-05-2018 11:30 – 13:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.