Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
03-12-2018 10:00 – 11:00

Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.