Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
03-12-2018 10:00 – 11:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.