Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
30-01-2019 10:30 – 12:00

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.