Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
15-11-2018 10:00 – 11:00

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.