Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
14-05-2018 08:15 – 09:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.