Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
05-06-2018 10:15 – 11:15

Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.