Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
05-06-2018 10:15 – 11:15

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.