Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
26-04-2018 14:00 – 15:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.