Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
28-11-2018 09:30 – 11:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.