Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
18-10-2018 09:00 – 10:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.