Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
19-03-2018 13:30 – 15:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.