Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
20-04-2018 13:20 – 15:00

Szkoła naszych dziadków i pra…

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.