Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
20-04-2018 13:20 – 15:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.