Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
13-06-2018 10:45 – 12:15

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.