Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
29-05-2018 11:00 – 12:30

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.