Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
14-12-2017 09:30 – 10:30

Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.