Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
26-10-2017 10:00 – 11:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.