Szkoła naszych dziadków i pra…

View Calendar
11-04-2017 09:30 – 10:30

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.