Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
09-01-2017 11:00 – 12:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego.