Sylwetki znanych kobiet w 20-leciu między­wo­jennym

Zobacz kalen­darz
23-04-2018 11:00 – 13:00

Sylwetki znanych kobiet w 20-leciu między­wo­jennym

Spotkanie dla seniorów z Domu Dzien­nego Pobytu z okazji Roku Praw Kobiet – prelekcja i pogadanka o wyjąt­ko­wych kobie­tach i prawach kobiet.