Sylwetka pisarza Leopoldo Marechala i praca tłumacza jego powieści

Zobacz kalen­darz
21-11-2018 12:15 – 13:30

Prelekcja Sławo­mira Ściesiń­skiego dla młodzieży z LO nr 1 na temat pracy tłumacza oraz przed­sta­wienie sylwetki autora przetłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Marechala.