Syl­wetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłu­macza jego powieści

Zobacz kalen­darz
21-11-2018 12:15 – 13:30

Pre­lekcja Sła­wo­mira Ście­siń­skiego dla mło­dzieży z LO nr 1 na temat pracy tłu­macza oraz przed­sta­wienie syl­wetki autora prze­tłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Mare­chala.