Sylwetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłumacza jego powieści

View Calendar
21-11-2018 12:15 – 13:30

Prelekcja Sławo­mira Ście­siń­skiego dla młodzieży z LO nr 1 na temat pracy tłumacza oraz przed­sta­wienie sylwetki autora prze­tłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Marechala.