Sylwetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłumacza jego powieści

View Calendar
26-11-2018 13:30 – 14:30

Sylwetka pisarza Leopoldo Mare­chala i praca tłumacza jego powieści

Prelekcja Sławo­mira Ście­siń­skiego na temat pracy tłumacza oraz przed­sta­wienie sylwetki autora prze­tłu­ma­czonej przez niego książki – Leopoldo Mare­chala.