Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
04-10-2019 09:30 – 11:00

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.