Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
18-10-2019 11:00 – 12:30

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.