Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
22-10-2019 13:30 – 15:00

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.