Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
25-11-2019 10:00 – 11:30

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.