Stara szkoła

Zobacz kalen­darz
21-01-2020 09:00 – 10:30

Stara szkoła

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.